Ateljen

På vår förskola har vi en stor gemensam ateljé.

I ateljén jobbar en utbildad ateljérista. Barnen kommer till ateljen i grupper för att jobba med olika projekt.
Projekten är dels stora gemensamma ateljéprojekt, projekt som är knutna till det barnen gör på avdelningarna eller projekt som innefattar tex materialintroduktion och färglära.


För att komma i kontakt med ateljén, maila ateljen@henrikshage.se 

Följ gärna arbet i ateljen via Instagram, ateljenhh