Föräldrasamverkan

Vi vill gärna ha en nära kontakt med våra föräldrar.

Alla föräldrar ska känna sig välkomna och trygga på förskolan. Det i sin tur skapar trygga barn.

 

Hemsidan och Hage-posten

Som förälder på förskolan får man inloggning till vår hemsida. Där kan man läsa om vad som hänt under dagen och se foto från barnens verksamhet. Man kan även ta del av kalendarium, protokoll och matsedel.

Varje månad under terminerna kommer ett utskick från förskolan, Hage-posten. Där samlas viktig information kring verksamheten. Hage-posten skickas via mail. 

 

Möten och samtal

Förutom att vi träffas varje dag vid hämtning och lämning har vi föräldramöte varje termin. På hösten är det mycket information om vad som ska hända och om hur läsåret är upplagt. På vårens möte tar vi gärna in en föreläsare eller dyligt som vi tillsammas kan lyssna på.

   

Vi har en del fester tillsammans t.ex. luciamorgon och sommarfest. Barnen bjuder även in släkt och familj till dramaföreställningar och verinssage.

Varje år bjuds även föräldrarna in till utvecklingsamtal kring sitt egna barn. Har någon familj önskemål om att ha samtal tätare har vi det.

Vi har ett verksamhetsråd som består av föräldrar, personal och förskolechef. Rådet träffas en till två gånger per termin eller vid behov. Tillsammans diskuterar vi stora övergripande frågor som berör förskolan. Trafiken, likabehandlingsplanen och förbättringar på gården är sådant som behandlas.