Introduktion

Introduktion för nya barn på Henriks Hage sker tillsammans med föräldrarna och brukar ta två veckor. Vissa barn behöver mer tid, vissa barn behöver kortare tid.

Vi erbjuder hembesök på introduktionens första dag för de familjer som önskar det.

Då kan barnet bekanta sig med pedagogen i sin hemmiljö. Föräldern får information om förskolan och kan ställa de frågor de har. Även pedagogen har frågor om barnet och familjen som underlättar inskolningen och barnets första tid på förskolan. t.ex. sovvanor, allergier och favoritlekar. Om familjen hellre vill träffas på förskola för detta samtal går det bra. 

Andra dagen hälsar barnet och föräldern på avdelningen under en timme. Vanligvis är det på förmiddagen. Andra dagen är besöket 2 timmar.

Därefter lägger föräldern och pedagogen upp schema för resterande introdutionstiden. Schemat anpassas efter barnets kommande närvarotid och efter hur lång intrudktion föräldern och pedagogen tror barnet behöver. 

Föräldern börjar att lämna sitt barn till pedagogen efter ett par dagar. Vid första lömningstillfället lämnas barnet bara en kort stund och föräldern stannar på förskolan. Efter hand blir stunden längre och längre och under slutet av andra veckan brukar barnet kunna lämnas mellan kl. 09-14.