Inskolning

Inskolning på Henriks hage sker tillsammans med föräldrarna och brukar ta 2 veckor. Vissa barn behöver mer tid, vissa barn behöver kortare tid

Vi erbjuder hembesök på inskolningens första dag för de familjer som önskar det.

Då kan barnet bekanta sig med pedagogen i sin hemmiljö. Föräldern får information om förskolan och kan ställa de frågor de har. Även pedagogen har frågor om barnet och familjen som underlättar inskolningen och barnets första tid på förskolan. t.ex. sovvanor, allergier och favoritlekar.

Första dagen på förskolan hälsar barnet och föräldern på en timme. Vanligvis är det på förmiddagen. Andra dagen är besöket 2 timmar.

Därefter lägger föräldern och pedagogen upp schema för resterande inskolningstid. Schemat anpassas efter barnets kommande närvarotid och efter hur lång inskolning föräldern och pedagogen tror barnet behöver.