Klagomålshantering

Era synpunkter är viktiga för oss. Vi vill uppmuntra föräldrar till frågor, förslag, synpunkter. Positiva omdömen är naturligtvis viktiga och välkomna, men klagomål är också en möjlighet till förbättring av vår verksamhet.

Om det är något som inte motsvarar era  förväntningar eller som ni är missnöjda med något ber vi er i första hand framföra det  till  den det berör.

Här finns också en blankett att använda.