Ställ ditt barn i kö

För att få en förskoleplats på Henriks Hage, vänligen fyll i nedan formulär och skicka till förskolechef

Anmälan för plats på Henriks Hage

 Vill ni komma på ett besök har vi öppna visningar ni kan anmäla er till. 

  • Måndag11 februari kl 09.00
  • Måndag 11 mars kl 09.00
  • Måndag 1 april kl 09.00
  • Måndag 6 maj kl 09.00

Kontakta jennie.lowgren@norlandia.com för att anmäla er till visningarna.

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) krävs samtycke för att få registrera personuppgifter. För att administrera dina uppgifter kommer dessa uppgifter att registreras i vårt dataregister. Uppgifterna kommer endast att användas inom ramen för förskolans verksamhet och vara tillgänglig endast för de personer som administrerar barnomsorgskön. Du har rätt att ta del av de uppgifter som finns i vårt register och även begära rättelse av dessa. Genom att fylla i och skicka in blanketten samtycker du till dina uppgifter behandlas i databasen. Du kan när som helst återta detta samtycke.