Ställ ditt barn i kö

För att få en förskoleplats på Henriks Hage, vänligen fyll i nedan formulär och skicka till förskolechef.

Anmälan för plats på Henriks Hage

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) krävs samtycke för att få registrera personuppgifter. För att administrera dina uppgifter kommer dessa uppgifter att registreras i vårt dataregister. Uppgifterna kommer endast att användas inom ramen för förskolans verksamhet och vara tillgänglig endast för de personer som administrerar barnomsorgskön. Du har rätt att ta del av de uppgifter som finns i vårt register och även begära rättelse av dessa. Genom att fylla i och skicka in blanketten samtycker du till dina uppgifter behandlas i databasen. Du kan när som helst återta detta samtycke.